تبلیغات اینترنتیclose
.

.

اماکن ورزشی پارس آباد

عنوان پروژه

نوع بنای ورزشی

مدل بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

علی بن ابیطالب(ع)

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

باستانی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

پارس آباد- محله فرودگاه - مجموعه ورزشی تختی

شهیدرحیم واحدی

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

پارس آباد- محله فرودگاه - مجموعه ورزشی تختی

تختی

سالنهای سقف بلند

تا500 نفری

 

سرپوشیده

پارس آباد- جاده فرودگاه

اجیرلو(طرح ضربتی)

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

پارس آباد - روستای اجیر لو

محمودآباد

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

 

روباز

پارس آباد - روستای محمود آباد

ایران آباد

سالنهای سقف بلند

تمرینی

 

سرپوشیده

پارس آباد - روستای ایران آباد

حجاب

سالنهای سقف بلند

تا2000 نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

پارس آباد - خیابان شهید رجائی - خیابان پارک - شهید کلانتری

زمین فوتبال خاکی

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

 

 

محله شاهد

زمینها و استادیومهای فوتبال

استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

سازمان تربیت بدنی

 

پارس آباد- محله شاهد

فاطمه الزهرا(س)بانوان

سالنهای سقف بلند

تا500 نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

پارس آباد - خیابان فنی و حرفه ای خواهران


شهدای پارس آباد

سالنهای سقف بلند

تا500 نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

پارس آباد- روبروی پارک سبد

شهید کلانتری

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

 

ورودی شهر

سالنهای سقف بلند

تا500 نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

 

اسلام آباد

سالنهای سقف بلند

تا500 نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

 

ایثار

سالنهای سقف بلند

تا500 نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

پارس آباد- روبروی پارک سبد

شهرک مغان

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

 

اصلاندوز

سالنهای سقف بلند

تا500 نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

پارس آباد - بخش اصلاندوز- جنب اداره برق

اصلاندوز

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

 

تازه کند

سالنهای سقف بلند

تمرینی

 

سرپوشیده

پارس آباد- روستای تازه کند

قره قباق

سالنهای سقف بلند

تمرینی

 

 

پارس آباد - روستای قره قباق

تکچی

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

پارس آباد - تکچی

آق دام

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

پارس آباد - روستای آق دام

پیرابواتلو

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

پارس آباد - روستای پیرابوتلو

قره داغ لو

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

پارس آباد- روستای قره داغ لو

تازه کند

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

پارس آباد- روستای تازه کند

تکیه کندی

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

 

اجیرلو

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

   

حمدا... آباد

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

روستای حمداله آباد

کوشلو

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

 

روباز

روستای کوشلو

اسلام آباد

سالنهای سقف بلند

تمرینی

 

سرپوشیده

روستای اسلام آباد

سالن آقایان اصلاندوز

سالنهای سقف بلند

تمرینی

 

سرپوشیده

 

 

علی بن ابیطالب(ع)

سالنهای سقف بلند

تا500 نفری

 

سرپوشیده

 

استخرسپاه

ورزشهای آبی روباز

استخر روباز

ادارات دولتی

روباز

 

هلال احمر

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات دولتی

سرپوشیده

 

شهرک

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات دولتی

سرپوشیده

 

کشت وصنعت

ورزشهای آبی روباز

استخر روباز

ادارات دولتی

روباز

 

ساوالان

سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

هلال احمر

سایر

مجموعه ورزشی

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

استخرفرهنگ

سالنهای رشته های خاص

استخر سرپوشیده

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

ارس

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

بیلیارد

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

مدرن

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

بدنسازی

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

پوریای ولی

سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

آمادگی جسمانی

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

طوفان

میدانهای اختصاصی

باشگاه سوارکاری

بخش خصوصی

روباز

 

صدرا

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

بدنسازی

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

ولیعصر

سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

آمادگی جسمانی

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

پیروزی

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

بدنسازی

بخش خصوصی

سرپوشیده

 

امیر

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

بیلیارد

بخش خصوصی

سرپوشیده